Wednesday, 30 November 2022 17:32

Δελτίο Τύπου 25/11/2022

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι υπογράφοντες Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), οι οποίοι εκπροσωπούμε το σύνολο των δημιουργών, ερμηνευτών-εκτελεστών, παραγωγών και εκδοτών εντύπων & ΜΜΕ του σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού, εκφράζουμε την έκπληξη, την αγανάκτηση και κυρίως την απογοήτευσή μας για το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου του ΣΕΠΕ με ημερομηνία 22.11.22, το οποίο συνυπογράφουν και άλλοι φορείς.

Λυπούμεθα διότι φορείς, που έχουν σημαντικό θεσμικό ρόλο και ευθύνη έναντι της Ελληνικής κοινωνίας, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και βάλλουν ευθέως κατά των Οργανισμών μας και κατ’ επέκταση κατά των Ελλήνων δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά του πυρήνα δηλαδή της Ελληνικής Πολιτιστικής Δημιουργίας.

Μας προξενεί δε ιδιαίτερα αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι, ο ΣΕΠΕ και οι λοιποί φορείς, με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, φθάνουν στο σημείο, εντελώς παραπλανητικά και για δημιουργία εντυπώσεων, να «βαφτίζουν» «ψηφιακό χαράτσι» την υποχρέωση των μελών του ΣΕΠΕ για καταβολή εύλογης αμοιβής, που καταβάλλεται στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ, με βάση αντίστοιχη νομοθεσία της.

Ο ΣΕΠΕ, διαχρονικά, επιδιώκει τη μείωση στο ελάχιστο της εύλογης αμοιβής, δηλαδή της δίκαιης και νόμιμης αποζημίωσης των δεκάδων χιλιάδων δημιουργών, ερμηνευτών-εκτελεστών, παραγωγών και εκδοτών εντύπων & ΜΜΕ για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων τους. Προφανώς, στόχος του είναι να μεγιστοποιήσει τα κέρδη των μελών του, κέρδη που ήδη είναι υπέρογκα μετά και την αύξηση των πωλήσεων λόγω της αυξημένης ζήτησης που δημιούργησε η υγειονομική κρίση καθώς επίσης τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αυτήν τη φορά, παρουσιάζοντας αναληθή και ανακριβή πράγματα ως αληθή, ο ΣΕΠΕ επιχείρησε να παρασύρει προς αυτήν την κατεύθυνση την Κυβέρνηση προτείνοντάς της μια διάταξη, η οποία δήθεν θα διευκρίνιζε τις υποχρεώσεις λογοδοσίας των μελών του που οφείλουν να καταβάλλουν την εύλογη αμοιβή, ενώ η πρακτική συνέπειά της θα ήταν η, με έμμεσο τρόπο, μείωση της εύλογης αμοιβής κατά τουλάχιστον 60% σε βάρος των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, εκτιμούμε ότι το προαναφερόμενο Δελτίο Τύπου παρέσυρε και συνυπογράφοντες όπως τις Ενώσεις Καταναλωτών, μεταφέροντας στα μέλη ορισμένων εξ
αυτών την εσφαλμένη εντύπωση ότι από την αποδοχή της πρότασης του ΣΕΠΕ θα προέκυπταν οφέλη για τους καταναλωτές. Το αντίθετο ισχύει, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς, οι καταναλωτές - ιδιώτες θα πλήρωναν την ίδια τιμή, οι δεκαταναλωτές – επιχειρήσεις θα υποχρεούντο να καταβάλουν πολλαπλάσιο κόστος αδειοδότησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πρόσφατη πρόταση του ΣΕΠΕ συνιστά προτροπή ευθείας παρέμβασης της Κυβέρνησης σε εκκρεμή δίκη μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας μέλους του, που πρόσφατα υποχρεώθηκε να δηλώσει το σύνολο των εισαγωγών της και όχι μόνο το 35% αυτών, όπως έπραττε συστηματικά. Τέτοιες πρακτικές, όμως, είναι αντίθετες στις αρχές της διαφάνειας και της ορθής νομοθέτησης και σε διεθνείς συμβάσεις.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Μενδώνη, όταν αντιλήφθηκε τις συνέπειες της προτεινόμενης διάταξης, προς τιμήν της, την απέσυρε αμέσως, δηλώνοντας ότι δεν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης η μείωση της εύλογης αμοιβής των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το σύνολο της εύλογης αμοιβής που εισπράττεται στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε ποσό κατά πολύ χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και αντιστοιχεί σε ελάχιστη αμοιβή για κάθε έναν από τους δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Εάν ο ΣΕΠΕ την υπολογίζει, κατά δήλωσή του, σε 70 εκ. ευρώ, τότε αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του αποκρύπτουν και δεν αποδίδουν στους δικαιούχους πολλές δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ!

Ο ισχυρισμός που εμπεριέχεται στο προαναφερόμενο Δελτίο Τύπου του ΣΕΠΕ και των λοιπών φορέων που το συνυπογράφουν ότι δήθεν με την εύλογη αμοιβή επιβαρύνονται οι καταναλωτές και εμποδίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι παντελώς αβάσιμος, αφού σχετικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η εύλογη αμοιβή δεν επηρεάζει την τελική τιμή των προϊόντων τεχνολογίας και η πρόβλεψη για καταβολή εύλογης αμοιβής/δίκαιης αποζημίωσης εμπεριέχεται σε νομοθέτημα της ΕΕ που αφορά στη κοινωνία πληροφορίας.

Επιπλέον, αυτό που προσδίδει αξία στα ηλεκτρονικά προϊόντα, που παράγονται και πωλούνται, είναι πρωτίστως η χρήση του περιεχομένου που απορρέει από τα έργα και την πνευματική δημιουργία του συνόλου των μελών μας.

Καλούμε την Κυβέρνηση και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την τήρηση της νομιμότητας και τη δίκαιη αποζημίωση των Ελλήνων δημιουργών, ερμηνευτών- εκτελεστών, παραγωγών και εκδοτών για τη χρήση των έργων τους, απορρίπτοντας τα παράνομα αιτήματα του ΣΕΠΕ για μείωση της εύλογης αμοιβής όποτε και με όποιον τρόπο τυχόν αυτά επανέλθουν.

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης
Για τον
ΟΣΔΟΘΕ ΑΘΗΝΑ Συν.Π.Ε.
Γεώργιος Μυλωνάς
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΔΙΟΝΥΣΟΣ Συν.Π.Ε.
Ρήγας Αξελός
Γραμματέας Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ GRAMMO
Μαργαρίτα Μάτσα
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔΕΕΤΕ Συν.Π.Ε.
Χαραλ. Δαραδήμος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΑΠΟΛΛΩΝ Συν.Π.Ε.
Γρηγ. Λαμπριανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.
Κων/νος Κιμπουρόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

Για τον
ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ Συν.Π.Ε.
Ουρανία Παπαευαγγέλου
Πληρεξουσία Δικηγόρος

Για τον
ΟΣΔ ΕΡΑΤΩ Συν.Π.Ε.
Εμ. Φάμελλος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΕΡΜΕΙΑΣ Συν.Π.Ε.
Βασίλης Βαφέας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ Συν.Π.Ε.
Γιώργος Παπαθανασίου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΗΡΙΔΑΝΟΣ Συν. Π.Ε.
Αναστάσιος Παπανδρέου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΔΙΑΣ Συν.Π.Ε.
Κατερίνα Καραγιάννη
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔΕΛ Συν.Π.Ε.
Αντώνης Καρατζάς
Πρόεδρος ΔΣ

Για τον
ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Συν.Π.Ε.
Αργύρης Θέος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Συν.Π.Ε.
Γιάννης Γλέζος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για την ΕΔΕΜ
Χρήστος Νικολόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Contact Info

Charilaou Trikoupi 5, Athens, Attica, 106 78

210 8253065

fax: +30 210 8253065